طرح آب کاسپین طرح آب کاسپین
طرح آب کاسپین
1 2 3 4 5 6

ارائه کننده تجهیزات کشاورزی

شرکت مهندسین مشاور طرح آب کاسپین با عنوان تامین کننده مصالح و ادوات و تجهیزات کشاورزی می کوشد با اتکاء به نیروی متخصص، دانش فنی، تجربه و بهره گیری از فناوری های روز با ارائه تجهیزات با کیفیت، در جهت جلب رضایت ذینفعان، حفظ منابع طبیعی و اقتصاد ملی گام بردارد.

انواع تجهیزات