طرح آب کاسپین طرح آب کاسپین
طرح آب کاسپین

شیرآلات چدنی

شیر سرریز

این شیر فلکه های چدنی دارای زبانه پلاستیکی می باشند که برای قطع و وصل کردن جریان آب کشاورزی استفاده قرار می گیرند.

بازگشت به صفحه فروش