طرح آب کاسپین طرح آب کاسپین
طرح آب کاسپین

قطره چکان

قطره چکان

آبیاری قطره ای نوعی از الگوی آبیاری است که در آن آب فقط در منطقه اطراف گیاه و اطراف ریشه ریخته می شود. این مدل آبیاری دارای بالاترین بازده و کمترین اتلاف و تبخیر آب می باشد. در این مدل آبیاری معمولا آب توسط نوار آبیاری یا لوله 16 به پای گیاه رسیده و توسط قطره چکان(دریپر) اسپری می شود. لوله 16 از جنس پلی اتیلن می باشد و ممکن است قرارگیری قطره چکان بر آن به صورت دریپر روی خط یا دریپر داخل خط باشد.

انواع دریپر

بازگشت به صفحه فروش