طرح آب کاسپین طرح آب کاسپین
طرح آب کاسپین

شیر سرریز

شیر سرریز

شیر سرریز برای سیستم های آبیاری با فشار پائین به منظور کنترل کردن توزیع آب در سایزهای 4 تا 400 در روش آبیاری غرقابی بکار می رود.

مشخصات شیر سرریز

بازگشت به صفحه فروش